STRONA GŁÓWNA

O FIRMIE

OFERTA

KONTAKT


SZUKAJ W:

CHCESZ ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

DZWOŃ:

CENTRUM ALARMOWE WARTY.

TEL: 801 311 311
LUB 601 311 311

Przydatne linki:

 • Likwidacja szkód


 • Autoryzowane Przedstawicielstwo TUiR WARTA oferuję kompleksową usługę w zakresie ubezpieczeń obowązkowych oraz dobrowolnych:


  Ubezpieczeniami obowiązkowymi zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. Art.4 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych są:


  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej "ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych",
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej "ubezpieczeniem OC rolników"
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej "ubezpieczeniem budynków rolniczych"
  • ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

  Ustawa z dnia 28 lipca 1990r. u działalności ubezpieczeniowej wprowadziła podział ubezpieczeń na ubezpieczenia obowązkowe i dobrowalne. Zakres oferowanych ubezpieczeń dobrowalnych jest bardzo szeroki oraz różnorodny pod względem ryzyk jakie obejmują ochroną. Istotną zasadą, która łączy wszystkie ubezpieczenia grupy dobrowolnych to zasada swobody umowy. Od klienta zależy,z jakim towarzystwem zostanie zawarta umowa, czy w ogóle zostanie zawarta i jaki będzie zakres ochrony ubezpieczeniowej.Ubezpieczenia dobrowolne to np:

  • ubezpieczenia komunikacyjne AC,
  • ubezpieczenia majątowe,
  • ubezpieczenia na życie,
  • NNW, itp.

  Zapraszam do zapoznania się z naszą szeroką ofertą w zakresie ubezpiczeń. Gwarantujemy miłą obsługę oraz profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia.
  Możliwy dojazd do klienta, elastyczne godziny spotkań. Dla nowych klientów konkurencyjne stawki, max. zniżki juz po 3 lata bezszkodowej jazdy 60% zniżki w OC i AC.

  warta2

  Serdecznie zapraszamy!

  tel. 505-342-998 Katarzyna Kruk


  STRONA GŁÓWNA O FIRMIE OFERTA KONTAKT

  (c) warta-siemianowice.pl wszelkie prawa zastrzeżone !Wszystkie prawa do zastosowanych rozwiązań, pomysłu oraz opracowania zastrzeżone! Nazwa TUiR Warta S.A. wraz z logo została użyta tylko w celach informacyjnych i należy do TUiR Warta S.A.(c) GOOGLE jest znakiem towarowym firmy Google